List of emergency information

2019/08/15 08:00 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Satosho-cho.
2019/08/15 06:10 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Asakuchi-shi.
2019/08/15 01:08 Weather warnings has been announced in Okayama-shi, Kurashiki-shi, Tsuyama-shi, Tamano-shi, Kasaoka-shi, Ibara-shi, Souja-shi, Takahashi-shi, Niimi-shi, Bizen-shi, Setouchi-shi, Akaiwa-shi, Maniwa-shi, Mimasaka-shi, Asakuchi-shi, Wake-cho, Hayashima-cho, Satosho-cho, Yakage-cho, Shinjo-son, Kagamino-cho, Shoo-cho, Nagi-cho, Nishiawakura-son, Kumenan-cho, Misaki-cho, Kibichuo-cho.
2019/07/28 19:15 Weather warnings has been announced in Tsuyama-shi.
2019/07/27 16:31 Weather warnings has been announced in Takahashi-shi, Mimasaka-shi.
2019/07/24 21:43 Weather warnings has been announced in Mimasaka-shi, Nishiawakura-son.
2019/07/16 18:34 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Maniwa-shi.
2019/07/16 18:28 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Maniwa-shi.
2019/07/16 17:37 Tornado warning has been announced in Okayama Prefecture.
2019/07/09 07:36 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Maniwa-shi.
2019/07/09 06:40 Sediment disaster warning services has been announced in Maniwa-shi.
2019/07/09 06:12 Weather warnings has been announced in Maniwa-shi.
2019/07/09 05:33 Weather warnings has been announced in Maniwa-shi.
2019/07/08 21:26 Tornado warning has been announced in Okayama Prefecture.
2018/10/18 17:29 Tornado warning has been announced in Okayama Prefecture.
2018/10/01 08:43 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Akaiwa-shi.
2018/10/01 04:34 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Okayama-shi.
2018/10/01 03:55 Flood forecast on designated rivers (Overflow advisory services) has been announced in Okayama Prefecture.
2018/10/01 02:25 Flood forecast on designated rivers (Overflow restriction services) has been announced in Okayama Prefecture.
2018/10/01 01:21 Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc has been issued in Okayama-shi.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38 39 > >>